Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlasů - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legislativa ošetřování včel na Slovensku
23.04.2016, 07:55 AM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 23.04.2016 08:53 AM od Milan Bencúr †.)
Příspěvek: #31
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
(22.04.2016 11:03 PM)Rasťo 71 napsal(a):  ...každý včelár je povinný nechať si prezrieť včelstvo ( jarné prehliadky) alebo mimoriadne prehliadky, sám si to zažil pri MVP u Vás ,preto že včely zalietavajú do iných úľov, tým sa šíria choroby, liečiť - starať sa o včely tak, aby si nespôsobil škody sebe tj. tvojím včelám ale aj včelám v okolí , je jedno či si organizovaný alebo nie.Včely sa považujú za zvieratá v zmysle zákona a predpisov o ochrane zvierat chovaných na hosp. účely.

Daj niekomu funkciu a vymyslí lajstro, hovorí citát z môjho obľúbeného televízneho seriálu o básnikoch v Čechách.
Veterinárne prehliadky v odôvodnených prípadoch predsa nikto nespochybňuje. Treba si však položiť otázku, komu každoročné celoplošné jarné prehliadky vyhovujú? Veterinárom, včelárom, včelám, výrobcom liečiv?
Ako môže niekto tvrdiť, že roje žijúce divoko. alebo moje včely, vedené na prirodzenej stavbe, prípadne na nerozoberateľnom diele, spôsobujú škody včelám v okolí? Komerčný včelár nebude bez chémie nikdy úspešný. Prečo mňa, drobného včelára, chce nútiť nejakou zákonnou normou ziskuchtivý kovo-roľník s päťdesiatimi rodinami včiel používať jeho postupy s preventívnou chemoliečbou? U ktorého hospodárskeho zvieraťa predchádza sedliak chorobám preventívnym podávaním liekov? Nepoznám takého. Kovo-roľník trávi celé dni vo svojom hlavnom zamestnaní a na svoje včelie hospodárstvo nemá čas. Ja som pri včelách každý deň. A ja, včelár s desiatimi alebo pätnástimi včelstvami, si vystačím aj s prevažujúcimi zootechnickými postupmi. To včely komerčného včelára, a do prírody zaletené roje z jeho včelstiev, ktorých je nepomerne viac ako tých mojich, neohrozujú včely na mojej včelnici a v okolí? Prečo mám nechať podrobiť moje včelstvá jarnej prehliadke, keď u nich príznaky choroby nepozorujem a v mojom okolí nikto nebezpečné ochorenie včelstiev nehlásil? Jarné prehliadky sa robia kvôli hnilobe a moru včelieho plodu, nie kvôli klieštikovi. Prečo niekto bezdôvodne, za 66 centov, zasahuje do môjho majetku? Kvôli kočujúcim včelárom, aby neťahali včely do ohniska? Pri desiatich rodinách je to 6,60 € a pri stovke 66,- €. Toľko peňazí včelár s desiatimi rodinami v dotáciách nedostane. Ešte musí doplatiť členské v spolku, aj cestovné veterinárovi a k tomu mu aj včelstvo rozobrať a dielo s plodom po rámiku predložiť na prehliadku. Ja kočujúcich včelárov v našom chotári nechcem. Ten príde na pár týždňov, donesie vírusy, určite aj množstvo klieštikov, a odíde. Ale privítam cezpoľného včelára s dochádzaním na trvalé stanovište jeho včelstiev v našom chotári. Myslím, že naše dedinské včely stačia na okolitú prírodu. Prečo môj názor drobného včelára na komerčné postupy vo včelárskych technológiách nie je medzi tými veľkými včelármi rešpektovaný? V prípade hniloby a moru je síce liečba chémiou možná, ale na Slovensku nie je dovolená. Preventívnym opatrením včelára je len pravidelná obnova včelieho diela a dezinfekcia úľového prostredia. Z toho logicky vyplýva, že včelár musí do knihy veterinárnych úkonov zapisovať množstvo každoročne obnoveného diela v každom včelstve a spôsob dezinfekcie úľov. Samozrejme, že tam bude zapísaný aj spôsob znižovania počtu roztočov Varroa vo včelstvách. Ale to všetko mám predsa poznačené v poznámkach!
Aby môj príspevok nevyznel zaujato musím s potešením skonštatovať, že na včelárskych akciách spoznávam čoraz častejšie veľkých včelárov, ktorí fandia drobným včelárom s uznaním pri venovaní dostatku času svojmu koníčku. A keď sa ten najzodpovednejší vedúci pracovník z Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku na veľkej včelárskej akcii vyjadrí, že včelári musia pri ošetrovaní včelstiev venovať viac pozornosti prirodzenejším, zootechnickým postupom a nespoliehať sa len na pohodlné chemické ošetrovanie, tak to je obrovský prínos do pozitívneho myslenia vo včelárskej obci.
Hlasování: Víťa (+1), Jindřich Šafránek (+1), Debora (+1), Rasťo 71 (+1)
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
23.04.2016, 11:28 PM
Příspěvek: #32
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
(22.04.2016 11:08 PM)Jaro Stoklasa napsal(a):  .... Možno netreba búrať moje, ale tvoje domnienky goro... Ja som si tie veci nevycucal z prstu, či tomu veríš alebo nie.
Jaro, ja som ti napísal, že nemienim ďalej o tomto diskutovať, ale ty si ma až v dvoch príspevkov vyzval aby som konkretizoval , svoje tvrdenia. Ťaží sa ti otvoriť zákon a naštudovať si ho, odvolávaš sa na info od svojich priateľov veterinárov. Poznám aj takých veterinárov , ktorí v živote nevideli živú včelu, čím ale netvrdím že sú tvojimi priateľmi.
Čiže ešte raz, vlastník zvierat sa musí starať o ich zdravie, na to je zákon!!! A podľa tohoto zákona si povinný chovať včely tak, aby boli zdravé, pričom klieštikovitosť je v prílohe č.5 označená za chorobu, ktorú ty sám musíš nahlasiť vetrinárovi že klieštika vo včelách máš !!! (a nie že sa môžeš rozhodnúť či budeš liečiť alebo nie, lebo ti to nikto neprikazuje!!!).
Pozri si aspon tento výcuc zo zákona a toto je skutočne to posledné, čo k téme chcem písať (dal som si námahu a som ho prečítal, vybral som ti niektoré pasáže...)
Zákon o veterinárnej starostlivosti - Zákon č. 39/2007 Z. z.

§ 6

Štátna veterinárna a potravinová správa
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa
f) vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v § 17 a v prílohách č. 4 a 5,
l) vedie aktuálne zoznamy ...... oblastí klasifikovaných z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,


§ 20
Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových
vajec a zárodočných produktov
(5) Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť podozrenie na ne alebo ich výskyt orgánu veterinárnej správy.

§ 22
Ochrana zvierat

(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav.....ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
A FYZICKÝCH OSÔB
VO VETERINÁRNEJ OBLASTI
§ 37

Povinnosti vlastníkov,
(1)
Vlastník, ...

2) Osoby uvedené v odseku 1 sú ďalej povinné

a) pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb

1. bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5....
2. dodržiavať povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu choroby alebo podozrenia na výskyt chorôb uvedených v prvom bode,
3. zabezpečiť prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 a preukázať výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,


§ 46
Národný program
eradikácie chorôb zvierat

Na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 a podľa osobitného predpisu67a) schvaľuje ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára národné programy eradikácie chorôb zvierat.
https://www.kvlsr.sk/ganet/kvlsr/portal....t-2007.pdf

§ 48
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,
b) nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5,

(2) Za priestupok uvedený v odseku 1 možno uložiť pokutu do 663, 88 eura.
(8) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 300 eur.

Príloha č. 5
k zákonu č. 39/2007 Z. z.

CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ MÔŽU BYŤ
ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE


- Hniloba včelieho plodu
Včely
- Klieštikovitosť a akariáza
Včely
Hlasování: Rasťo 71 (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 09:11 AM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 24.04.2016 09:20 AM od Milan Bencúr †.)
Příspěvek: #33
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
Janko, ale to je o povinnosti hlásiť podozrenie na chorobu a nie o povinnosti preventívne liečiť chémiou. Klieštikovitosť "nie je" choroba. V zásade platí, že včelár sa má o svoje včely postarať tak, aby počty klieštikov vo včelstve boli na udržateľnej úrovni. To však neznamená, že preventívne opatrenia včelára v jeho postupoch musia byť výlučne orientované na chemické ošetrovanie včelstiev. Preto sú podľa množstva napadnutia včelstiev roztočmi Varroa liečivá v postupoch ošetrovania doporučené a nie prikázané. Hniloba a mor včelieho plodu sa dajú liečiť antibiotikami, klieštikovitosť nie. Klieštikovitosť je rozšírená v každom úli, je to napadnutie plodu aj dospelých včiel roztočom Varroa. Ak by bola klieštikovitosť považovaná za nebezpečnú chorobu, tak by veterinári museli zakázať obchodovať medzi včelármi, čiže museli by zakázať obchodno-dodávateľské vzťahy, predaj včelích matiek, predaj odložencov, predaj včelstiev, premiestňovanie včelstiev, čo sú metódy priemyselných foriem včelárenia, ktoré najviac rozšírili a stále šíria roztočov Varroa vo svete.

Hlásenie všetkých podozrivých alebo potvrdených ohnísk v sledovanej oblasti
súlade s § 20 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat, uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt chorôb.
Podľa § 37 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2007 Z.z. vlastník a držiteľ je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy bezodkladne každé podozrenie na chorobu, úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie.
Hlasování: Debora (+1), Jaro Stoklasa (+1)
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 09:15 AM
Příspěvek: #34
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
Goro, vyčkaj chvíľku. Požiadal som o oficiálne stanoviská tri inštitúcie, tak uvidíme.
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 10:00 AM
Příspěvek: #35
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
milan ale nám sú veci jasné, nikdy som nepísal že proti klieštiku treba "preventívne" používať chémiu, to by mi huba odpadla a to nepíše ani veterinárna správa...
To tvrdenie, že klieštik vo včelách neznamená že sú choré (však by potom neboli zdravé žiadne) je teda relatívne správne
ale
je v rozpore s platným veterinárnym zákonom, kde je klieštikovosť včelstva v prílohe č. 5 uvedená ako choroba....(ktorú treba hlásiť (!) a samozrejme liečiť....

Jaro len chcel vedieť , kde je v zákone povinnosť liečiť včely proti klieštikovi, tak som mu tu citoval platný zákon, kde ešte stále je klieštikovitosť uvedená ako choroba včiel a je tam všeobecne platný paragraf:

§ 22
Ochrana zvierat

(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav.....


šikovný právnik by z tohoto paragrafu suverénne namietal, že ak včelár nerieši klieštikovitosť, vytvára pre včelstvo nepohodu a ohrozuje jeho zdravotný stav, ergo pri objavení klieštika vo včelstve musí začať klieštika likvidovať (povolenými prípravkami a postupmi podľa rozhodnutia veterinárnej správy)...
Hlasování: Rasťo 71 (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 11:18 AM
Příspěvek: #36
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
Vážený ........a to sme Hnutie kde dávame šancu včelám Dodgy!
Neviem, neviem čo si o nás myslia tý čo to tu čítajú, Jaro nik ti nekáže zapisovať , nahlasovať , ale uvedom sa! Si tu predstaviteľ vysoko vzdelanej inteligencie, buď sám sebou, tebe by sa páčilo keby si kupoval včely od niekoho a na otázku či sa stará a lieči včely by ti vymenoval všetko čo robí , a nič nemá zapísané v poznámkach, len tak tápe v pamäti ????
Veril by si mu?
U nás aspoň v SVS dávali na poslednej schôdzi úlové karty, úplne stačí , jednoduché prehľadné a praktické , na stránke SVS si ich môžeš stiahnuť a tlačiť do nemoty.
Jaro , prepáč! Ale ľudí motivovať k tomu aby vzdorovali odborníkom , to sa už dnes nenosí!
A potom..........sám si odborník , ako by sa ti páčilo keby hocikto spochybňoval?
Ja tvrdím len jedno , nepoužíval som knihu vet. úkonov , ale požíval som obyčajný včelársky zápisník , a zmestilo sa tam všetko ! To mi ver .
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 11:25 AM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 24.04.2016 12:26 PM od Jaro Stoklasa.)
Příspěvek: #37
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
Goro, ja sa nechcem hádať. Ale ak tvrdíš, že varoázu treba hlásiť, tak určite podávaš každý rok vzorne hlásenie o výskyte klieštika. Zaujímalo by ma, akú odpoveď ti vždy pošle príslušný veterinárny úrad, na ktorý to hlásenie zasielaš. Logicky by ti mal prísť príkaz na liečbu.

(24.04.2016 11:18 AM)Rasťo 71 napsal(a):  Vážený ........a to sme Hnutie kde dávame šancu včelám Dodgy!
Neviem, neviem čo si o nás myslia tý čo to tu čítajú, Jaro nik ti nekáže zapisovať , nahlasovať , ale uvedom sa! Si tu predstaviteľ vysoko vzdelanej inteligencie, buď sám sebou, tebe by sa páčilo keby si kupoval včely od niekoho a na otázku či sa stará a lieči včely by ti vymenoval všetko čo robí , a nič nemá zapísané v poznámkach, len tak tápe v pamäti ????
Veril by si mu?
U nás aspoň v SVS dávali na poslednej schôdzi úlové karty, úplne stačí , jednoduché prehľadné a praktické , na stránke SVS si ich môžeš stiahnuť a tlačiť do nemoty.
Jaro , prepáč! Ale ľudí motivovať k tomu aby vzdorovali odborníkom , to sa už dnes nenosí!
A potom..........sám si odborník , ako by sa ti páčilo keby hocikto spochybňoval?
Ja tvrdím len jedno , nepoužíval som knihu vet. úkonov , ale požíval som obyčajný včelársky zápisník , a zmestilo sa tam všetko ! To mi ver .

Kde som písal, že som proti liečbe a proti knihe veterinárnych úkonov? Preto som písal príspevok a zamieňaní viacerých vecí. Ja tu riešim, či je hlásenie a následne liečenie varoázy povinné zo zákona a nie, či treba liečiť alebo viesť zápis. Ja liečim a vediem si zápisy. Ale robím to dobrovoľne. Podľa mňa a podľa slov veterinárov, s ktorými som sa rozprával, neexistuje zákonná povinnosť varoázu hlásiť ani liečiť. Ja sa nesporím o to, či je to dobré alebo zlé. Ja si myslím, že je správne s varoázou bojovať a aj si viesť záznamy. No zároveň tvrdím, že to nie je povinnosť stanovená zákonom. A o tom sa tu sporíme. Nie o vhodnosti či nevhodnosti liečby či spôsobu liečby, ale o to, či je taká povinnosť daná zákonom alebo nie. O ničom inom. Čo sa týka boja s varoázou a poznámkovania si zásahov do včelstiev, som jednoznačne zástancom toho, čo aj ty. Ale o tom tento spor nie je.
Hlasování: Debora (+1), Milan Bencúr † (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 02:07 PM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 24.04.2016 02:17 PM od Milan Bencúr †.)
Příspěvek: #38
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
Citace:§ 22
Ochrana zvierat
(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav.....
šikovný právnik by z tohoto paragrafu suverénne namietal, že ak včelár nerieši klieštikovitosť, vytvára pre včelstvo nepohodu a ohrozuje jeho zdravotný stav, ergo pri objavení klieštika vo včelstve musí začať klieštika likvidovať (povolenými prípravkami a postupmi podľa rozhodnutia veterinárnej správy)...

Janko, primeranú starostlivosť o hospodárske zvieratá, teda aj o včely, tu predsa nikto nespochybňuje. Zákon č. 39/2007 rieši možnosti liečby včelstiev doporučenými prípravkami, ale neprikazuje povinnosť chemicky ošetrovať včelstvá na jar, v lete, v jeseni a v zime. Môže dôjsť k takému riešeniu v prípade, že tak rozhodne príslušný epizootológ. Napríklad v 80. rokoch minulého storočia sme dva roky na príkaz okresného epizootológa liečili včelstvá aj na jar, po prelete. Jeden rok sme natierali plod a druhý rok sme dymili. Vtedy však bolo "normálne", že vo včelstvách padlo aj 10000 klieštikov. A včelstvá ten nápor roztočov po dymení bez ťažkostí ustáli. V bežnom živote o chemickom ošetrení včelstiev rozhoduje včelár sám a vyberie si doporučený chemický prípravok podľa rozsahu napadnutia včelstva klieštikom. Včelstvá sú napadnuté klieštikom na celom území Slovenska. Z toho vyplýva, že nie je potrebné napadnutie klieštikom hlásiť veterinárom. Pravdepodobne tá povinnosť pretrváva v zákone vyše 30 rokov, od prvého objavu klieštika na našom území. S klieštikom sa musíme učiť včeláriť a musíme v praxi používať také postupy, aby včelstvá v zdraví prežívali. To však neznamená, že k udržateľným postupom patrí výhradne len chemické ošetrovanie včelstiev. Preto spomínaný zákon alternatívne prístupy podľa sily zamorenia včelstiev rešpektuje a pre chemické ošetrenie doporučuje viacero prípravkov.
A ten právnik, podľa mňa, nemá šancu.
Hlasování: goro (+1), Debora (+1)
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 03:31 PM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 24.04.2016 07:11 PM od Debora.)
Příspěvek: #39
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
(24.04.2016 10:00 AM)goro napsal(a):  § 22 (1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav.....

Jan, právě tento zákon nám nařizuje tlumení varroázy konvenčním ošetřením minimalizovat, nebo ve prospěch přírodního výběru včely medonosné zcela vyloučit. Nikdo není schopen dokázat, že použití registrovaných "léků" zabezpečuje včele medonosné pohodu, dobrý zdravotní vztah a nebo že umožňuje přežití a množení včely medonosné v přírodě.

Člověk může ovlivnit jednotlivé znaky včely medonosné a zakotvit je do její genetiky, bez ohledu na to, jest-li jsou pro jednotlivý druh užitečné. Příroda působí na každý vnitřní orgán, na každý odstín změny v genetické stavbě, a na celý mechanismus života. V nekonečně složitých vztazích k ostatním organismům a životnímu prostředí budou tudíž jen prospěšné znaky směřovat k sebezáchově a jejich vlastnosti zdědí jejich potomci.

Ten výše zmíněný paragraf nás povzbuzuje převzít zodpovědnost za naší včelu medonosnou a šířit pouze včelstva, která v boji o život na Zemi zaručují svému druhu přežít. Jinými slovy, naším úkolem je najít cestu, jak využít a upevnit vrozené genetické mechanismy včely medonosné, které jsou založené na přírodním výběru a množení jedinců lépe přizpůsobených podmínkám, ve kterých žijí.
Hlasování: Víťa (+1), goro (+1), Milan Bencúr † (+1)
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
24.04.2016, 08:50 PM
Příspěvek: #40
RE: Legislativa ošetřování včel na Slovensku
(24.04.2016 02:07 PM)MilanBencúr napsal(a):  Janko, primeranú starostlivosť o hospodárske zvieratá, teda aj o včely, tu predsa nikto nespochybňuje. Zákon č. 39/2007 rieši možnosti liečby včelstiev doporučenými prípravkami, ale neprikazuje povinnosť chemicky ošetrovať včelstvá na jar, v lete, v jeseni a v zime. Môže dôjsť k takému riešeniu v prípade, že tak rozhodne príslušný epizootológ. Napríklad v 80. rokoch minulého storočia sme dva roky na príkaz okresného epizootológa liečili včelstvá aj na jar, po prelete. Jeden rok sme natierali plod a druhý rok sme dymili. Vtedy však bolo "normálne", že vo včelstvách padlo aj 10000 klieštikov. A včelstvá ten nápor roztočov po dymení bez ťažkostí ustáli.

Áno pán Bencúr, máte pravdu včely to ustáli, lenže vtedy sa do polnohosp. plodín nedávalo toľko chémie čo dnes! Čo má chuderka včielka robiť , keď jej nervový a imunitný systém , je každý deň napádaný postrekmi, jednoducho ich ten klieštik len doráža Sad !
Hlasování: Crha Karel (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)