Forum Šance pro včely - Souhlas s registrací

Ačkoliv se snažíme odstraňovat nebo opravovat všechny příspěvky, které obsahují nevhodný, sexuálně orientovaný, urážlivý, škodlivý, výhružný, vyděračský obsah, který může být považován za útočný, nebo narušující soukromí osoby, nebo porušuje kteroukoliv právní normu, není to možné ani dělat průběžně, ani vyčerpávajícím způsobem. Z uvedeného důvodu musíte akceptovat, že všechny příspěvky uvedené v tomto boardu, vyjadřují názory, postoje a zkušenosti jejich původních autorů a nikoliv nutně provozovatelů tohoto boardu. Provozovatelé tohoto boardu nepřebírají žádnou zodpovědnost za žádný z příspěvků. Neručíme ani za přesnost, správnost a úplnost kteréhokoliv z příspěvků, ani toto negarantujeme.

Tím, že se zaregistrujete do tohoto diskusního systému vyslovujete souhlas s tím, že nebudete šířit vědomě nepravdivé, zavádějící, urážlivé, výhružné, sexuálně zaměřené, vydírající nebo soukromí narušující příspěvky, nebo materiál, který odporuje kterékoliv právní normě.

Porušení kteréhokoliv z uvedených pravidel může vést k omezení, nebo dokonce k ukončení vašeho členství v boardu. Ke každému publikovanému příspěvku si zaznamenáváme IP adresu uživatele, který příspěvek napsal. Tímto vyjadřujete svůj souhlas, že máme právo odstranit, opravit, nebo uzamknout kterýkoliv účet nebo zprávu, a to kdykoliv to budeme považovat za vhodné. Tímto také vyjadřujete souhlas s tím, že veškeré informace, které zde zadáváte, jsou ukládány do databázového systému. Souhlasíte s tím, že vaše příspěvky zůstanou obsahem fóra po dobu trvání a případně i následně po zrušení vašeho účtu. Konečně souhlasíte s tím, že do vašeho počítače jsou ukládány "cookies", které obsahují vaše přihlašovací údaje.

Žádná informace, kterou poskytnete do tohoto boardu, nebude bez vašeho osobního písemného souhlasu vyzrazena žádné třetí straně. Je však třeba poznamenat, že provozovatelé nemohou být odpovědní za úmyslné narušení nebo odcizení dat, například metodami počítačové kriminality (hackingu).

Pokračováním v registračním procesu vyjadřujete svůj souhlas s výše uvedenými pravidly a zásadami.