Použití a využití kalendáře
Používání kalendáře je stejně snadné jako používaní celého fóra. Může zde být několik kalendářů, jeden může zobrazovat například narozeniny, jiný státní svátky a jiné události. V kalendáři můžou být dva typy událostí: Normální, jednorázové události a opakující se události. Normální události mají nějaký počátek a konec daný datem a časem. Opakující se události se opakují s danou periodou na základě zadaných parametrů. Kupříkladu každé první pondělí v měsíci, každé pondělí a středu a podobně. Administrátor může registrovaným uživatelům povolit přidávat události, ale většinou tomu tak není. Podstatnější je, že si můžete přidávat vlastní soukromé události, které můžete vidět jen vy. Narozeniny mohou být zobrazovány, pokud administrátor povolí tuto funkci. Vaše narozeniny budou automaticky zobrazeny v kalendáři, pokud vyplníte své datum narození ve vašem profilu. Poznámka: Pokud nevložíte rok narození, nebude v kalendáři zobrazen váš věk. Pokud vložíte své datum narození, bude vaše jméno také zobrazeno na domovské stránce fóra v den vašich narozenin.