Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlasů - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zákaz predaja balenej vody.
07.01.2013, 10:28 AM
Příspěvek: #1
Zákaz predaja balenej vody.
Kampaň za návrat k vodě z vodovodu....upozorňovali na celou škálu argumentů, plastovým odpadem počínaje přes mrhání vodou až po využívání fosilních zdrojů při výrobě PET lahví. „Společnosti produkující balenou vodu odčerpávají naše podzemní zásoby vody a pak nám ji prodávají zpátky,“ ....50 miliard malých lahví balené vody ročně....je to důsledek zhruba třicetileté úspěšné snahy velkých korporací „proměnit kdysi volný přírodní zdroj v mnohamiliardový průmysl a zároveň zpochybnit chuť a bezpečnost místní pitné vody“.

http://www.literarky.cz/civilizace/89-ci...balene-vod
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
12.09.2019, 10:16 PM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 12.09.2019 10:53 PM od Oldřich Šlegr.)
Příspěvek: #2
RE: Zákaz predaja balenej vody.
V návaznosti na Rasťovo navrhnuté téma " Zadržení vody v krajině " jsem si vzpomněl na jeden email který jsem dostal před pár lety od jednoho dnes už zesnulého známého jde o povídání o vodě.
Voda – kdo chrání vodu, chrání život
Voda je život, vše živé na planetě zemi potřebuje vodu, člověk a ostatní savci obsahují ve svém tele kolem 60% vody, stromy a rostliny rovněž kolem 60% a více procent vody, bez vody nejsou potraviny, zemědělství spotřebovává až 70 % sladké vody kterou máme k dispozici, odhadovaná spotřeba na jeden hovězí steak na talíři je 2000 l vody, na bavlněné tričko co máme na sobě je potřeba 7000 l vody, na výrobu osobního automobilu 20 000 a více litrů vody, na výrobu elektrické energie na jeden den pro jednoho evropana je potřeba 400 l vody. Vodu potřebuje potravinářský, textilní, stavební, strojírenský průmysl a další. Středočeské vodárny v Kladně udávají spotřebu vody 97 l na osobu a den, voda je potřebná ke všemu. Bez vody vymře vše živé, včetně člověka.
Voda zabírá 70% zemského povrchu, dalo by se říci, že vody je nadbytek, ale není tomu tak, odhaduje se, že sladká voda z tohoto obrovského množství tvoří přibližně pouhé 3 % z toho velká část 0,7% je uložena v podzemí jako hlubinná fosilní voda, protože tyto obrovské pozemní zásoby vod vznikali miliony let v minulosti. Další sladká voda cca 2-3% je uložena ve špatně dostupných ledovcích hor a na severním a jižním polu zeměkoule, tyto ledovce vlivem klimatických změn, především oteplování, rychle mizí. Odhaduje se, že dostupnost z této 3% sladké vody činí pouhých 0,3 procenta
Navíc sladké vody na zemi jsou ze 2/3 znečištěné, v důsledku velkých měst a přemnožení lidstva na 7,3 miliardy během období 40 let ze 3,5 miliardy, intenzivnímu zemědělství lidstva, kde se ve velmi velkém měřítku používají umělá hnojiva a pesticidy, průmyslová, chemická výroba produkuje miliony tun odpadů, stavební a důlní průmysl také velmi znečišťuje vodu.
2 miliardy lidí na planetě trpí nedostatkem sladké vody, 50 % měst na zemi se potýká s nedostatkem sladké vody a ještě dochází k únikům vody v přepravním potrubí ve výši 30 až 50 %, v některých městech teče voda z vodovodu pouze 1-2 dny v týdnu a je nevalné kvality, nejvíce se jedná o arabské a africké země kde je navíc velmi vysoká porodnost na jednu ženu 6-7 dětí, tak dochází v těchto zemí k přemnožení populace a tím se nadále zvyšuje nedostatek už tak nedostatkové sladké vody. Zajímavým a alarmujícím fenoménem dnešního vývoje je, že pro udržení populace je potřeba 2,2 dítěte na jednu ženu, všechny národy s bílou kůží si jaksi podvědomě uvědomují, špatnou situaci na planetě v důsledku přemnožení lidstva a cítí podvědomě odpovědnost vůči svým potomkům a výrazně klesla porodnost u bílých lidi ve světě, průměr dítěte na ženu Evropa 1,6 dítěte, Severní Amerika 1,5 dítěte, Jižní Amerika 1,9 dítěte, dokonce i Čína udává 1,8 dítěte, pouze lidstvo s hnědou a černou pletí se množí živelně, živočišně 6-7 dítěte na ženu a vůbec je nezajímá, co bude s jejich potomky, přitom arabský a africký kontinent je bez vody, tím pádem bez jídla, pro mladé lidi zde není žádná perspektiva pro uplatnění. Tato vysoká porodnost u lidu s tmavou pletí je paradoxně podporována i v západních zemí EU i u muslimských
přistěhovalců, které jsou evidentně na rozdíl od původního bílého obyvatelstva, výrazněji podporováni sociálním systémem aniž by do tohoto systému museli přispívat jako původní bělošské obyvatelstvo. Také jsou podporováni v mešitách svými náboženskými vůdci, „ ALLÁH JIM VZAL PLODNOST ! MY JIM DÁME PLODNOST! BUDE JICH STÁLE MÉNĚ! A NÁS STÁLE VÍCE! A TAK ZVÍTĚZÍME POMOCÍ ALLÁHA!“
Ve Francii se udává porodnost na jednu muslimskou ženu více než 8 dětí.
Břehy východní Asie, Afriky byly porostlé mangovým porostem který zpevňoval mořský břeh, mořská voda během monzunových bouří pronikala do 60 km od pobřeží, lidé tyto porosty vykáceli a teď voda proniká při bouří do vzdálenosti 180 km v některých územích až 400 km od pobřeží a zasoluje zemědělskou půdu a ničí pitnou vodu. Z řeky Jordán odčerpali města a zemědělství 90 % vody, díky tomu již řadu let klesá, každý rok hladina Mrtvého moře o 1 m, navíc v této zbytkové vodě přitéká z intenzivního zemědělství spoustu chemického znečištění a Mrtvé moře se tak stalo
nejvíce znečištěným mořem. Izraelci museli postavit obrovskou továrnu na odsolování mořské vody, která spotřebuje obrovské množství energie z ropy, neměli jinou možnost jak získat sladkou vodu . Obě řeky tekoucí do Aralského moře byli odkloněny pro zemědělskou půdu, Aralské moře vyschlo, vítr rozvál sůl a zničil zemědělskou půdu ve stovkách km v okolí vyschlého moře.
Stejně se chovají i velká americká města, která přivádějí vodu do měst i z dalekého okolí a nedbají místně dané přírodní limity pro vodu, vysušují celé oblasti, bez vody pak v těchto oblastech zaniká život a stanou se vyschlou pustinou, američtí farmáři spotřebovali vodu pro svou potřebu a pro mexické farmáře nezbyla žádná, v Mexiku pak vypukli hladové bouře chudých. Na řece Kolorado je největší umělé jezero Mít pro záchyt vody v Americe, celkem 7 amerických států čerpá vodu z tohoto jezera, obsah vody v jezeře se snížil na 50% protože těchto 7 amerických států, odebírá více vody, než do jezera z reky Kolorada přitéká, tuto vodu odebírá také Las Vegas úžasné město her a neřestí, postavené uprostřed pouště, přitom vodou naprosto plýtvá, jezírka fontány, vodotrysky, zalévá přes 50 golfových hřišť a zahrady po celém městě, spotřeba vody v L. V. Je 10 x vyšší než je Americký průměr. Město L.V. vydělává 20 miliard dolaru ročně, pro boha Mamonu, zisku a chamtivosti nedbají přírodních limitů, až jednou budou mít dolarů plné peněženky a přesto nebudou mít co pít. Američané připravují projekt, že budou vodu odebírat v rámci volného obchodu z kanadských jezer a Kanaďané se bojí, že u nich dojde narušení dosavadní vodní rovnováhy.
Stejně tak je voda a příroda ohrožena i v Jižní Americe, důlní činností při těžbě nerostných surovin a drahokamů, kácením deštných pralesů a také jeho vypalováním, je to regulérní válka, při které se používá i napalm, proti zemi a životu. Toto obrovské vypalování pralesů, probíhá ve světě nejen v Jižní Americe a uvolňuje více skleníkového plynu CO2, než celé průmyslové USA, přitom tento lesní jedinečný ekosystém, který umí nejlépe, nejen zadržet vodu v krajině, ale také dokáže přitáhnout vodu pro sebe z mraků, on totiž každý velký les díky fotosyntéze která probíhá v listech , spotřebuje obrovské množství sluneční energie (proto je pod velkou lipou v parném létě tak příjemný chládek) a tím dokáže o několik stupňů ochladit své okolí, z mraků pak nad tímto chladnějším lesem snáze kondenzuje voda, která pak dopadne na les. Les také zároveň zajišťuje, že máme co dýchat a do svých těl ukládá nejrozšířenější skleníkový plyn CO2, přesto lidé proti němu používají i napalm, jako proti nejhoršímu nepříteli. Na vypáleném pralese pak vznikají pole na pěstování soji, kukuřice, ve světě jsou v celém zemědělství z výrazné většiny rostliny nahrazovány rostlinami geneticky upravenými a zase nás informují pouze o tom dobrém, že rostliny jsou odolnější proti škůdcům a tak mají vyšší výnosy, ale již neřeknou, že zemědělské rostliny byli geneticky upraveny také k tomu, aby dokázali přežít s velkým chemickým zatížením z umělých hnojiv a pesticidů, tyto chemické látky jsou pak zákonitě obsažené v potravinách, které pak dále způsobují nejrůznější nemoci včetně rakovin. Dále místo původního lesa vysazují palmy pro palmový olej, eukalyptové stromy které rychle rostou, tyto technické plodiny, jsou náročné na vodu, (eukalyptus – Francouzi vysázeli v době kolonií v Alžíru, eukalyptus díky své obrovské spotřebě vody dokázal vysušit celé močálové oblasti), toto průmyslového zemědělství a lesnictví používané ve světě nadnárodními společnostmi, neumí trvale obnovovat zemědělskou půdu, lesní půdu a zadržet vodu v krajině, tak jako to dokáže původní živý les s několika patry vegetace, plný života, kde desítky tisíc organismů spolupracují a výsledkem je trvalé obnovování půdy pro neustálý růst a život.
Při tomto průmyslovém „moderním“ pěstování dochází během několika let, k úplnému vyčerpání půdy, k její erozi větrem, k vyplavování půdy během dešťů do potoků a řek kde zanáší koryta vodních toků a přináší chemické znečištění vody z tohoto průmyslového pěstování.
To vše kvůli lidské chamtivosti většinou nadnárodních společností a nadnárodních bankovních korporací.
EXISTUJÍ I NADACE NA ZÁCHRANU DEŠTNÝCH PRALESŮ NA PŘ. JEDNA FRANCOUZSKÁ VYKUPUJE ZNIČENÉ OBLASTI A NAVRACÍ PŮVODNÍM PRALESNÍM INDIÁNŮM, KTEŘÍ NA ZABITÉ, MRTVÉ ZEMI VYSAZUJÍ STROMY A SNAŽÍ SE OBNOVIT PŮVODNÍ PRALES, JEJICH ODVĚKOU DOMOVINU.

(Tisíce kilometrů úrodné půdy ročně v Číně pohltí písek. Jde o následek masivního odlesňování, pastevectví a zemědělského přetěžování půdy v Nejvíce zasažené oblasti se nacházejí na jižní a jihovýchodní hranici pouště Gobi. Tato přes 1,3 milionu kilometrů čtverečních velká poušť každoročně pohltí dalších 3 600 km² luk a pastvin. Přestože již od roku 1978 existuje zalesňovací projekt „Velká zelená zeď“, zvrátit trend desertifikace se nedaří. V posledních deseti letech musely čínské úřady přistoupit dokonce k nucené „ekologické migraci“, během níž byly kvůli suchu a zhoršujícím se klimatickým podmínkám přesídleny miliony lidí. Roční ztráty v souvislosti s dezertifikací odborníci odhadují na 6,9 miliardy dolarů.Problém rozšiřující se pouště ale zdaleka není jen problémem Číny – během bouří je drobný písečný prach unášen stovky a tisíce kilometrů za hranice země – „čínský písečný prach“ zaznamenali i obyvatelé francouzských Alp a Nového Zélandu.)
Pouště a polopouště zabírají na zemi 41% zemské pevniny a vlivem vykácení stromů a intenzivní zemědělské produkci, změny oteplujícího se klimatu se stále rozšiřují, tam kde byli stepi a polopouště jsou pouště, tam kde bylo rostlinstvo a stromy středního pásma jsou teď polopouště, oblastech jižního Slovenska se ojevuje netradiční tropický hmyz a byly zaznamenány i tropické choroby.

Vědci předpokládají podle rychlosti tání alpských ledovců, že ¾ ledovců roztají v letech po 2030 a velká část Evropy přijde o zdroj pitné vody jako Rakousko, Francie, Itálie a další. Uvažuje se o projektech, že vodu budou tyto oblasti přivádět od nás a Slovenska, po př Polska. Zregulovali jsme toky, vysušili mokřiny, zabrali deseti tisíce ha zemědělské půdy, která byla schopna zadržet dešťovou vodu v krajině, postavily skladové haly,
pro mezinárodní dopravu, obří tovární haly montoven pro nadnárodní společnost, parkoviště, silnice, sídliště a položili všude kanalizaci pro co nejrychlejší odtok vody pryč. Výrazně jsme tak snížili přirozené cesty k syceni, doplňování novou vodou podzemní vody, pro studně a prameny
a rychlejším odtokem vody z krajiny jsme výrazně podpořili vznik povodní.

V EU již proběhl samit, jak zadržet vodu v krajině a z výše uvedeného je zřejmé, že voda nabývá na strategické důležitosti, bude se o ní v nejbližší
budoucnosti soupeřit, ovšem boj o ovládnutí zdrojů už dávno začal, ve vší tichosti bez pozornosti medií jsou připraveny k podepsání smlouvy
obchodní dohody TTIP , mezi EU a USA, CETA s Kanadou, a další TPP,BRICS, které se dotknou života 820 milionů obyvatel členských států EU, media se těmto důležitým smlouvám nejen nevěnují, ale naopak odvádějí pozornost evropanů k nepodstatným informacím, nebo informují pouze o pozitivním přínosu uvedených smluv, o nebezpečí z nich plynoucích je zřejmě zakázáno informovat to, že se v podstatě posílí pravomoc nadnárodních společností, korporací a bank a naopak omezí práva států o něčem rozhodovat. Stát odmítne tuto společnost, např. těžit zlato na Šumavě aby nedošlo k ekologickému poškození, nebo odmítne odvádět a prodávat vodu z území státu, zato ho muže tato nadnárodní společnost zažalovat za ušlý zisk za 20 let a pod.. Rozhodovat případné spory nebudou soudy, ale rozhodčí instituce nadnárodních bank, kterým nadnárodní společnosti patří. Takže stát všechny spory zákonitě prohraje a budeme platit tak jako tak. Už od dob kolonií v 19 a 20 století se tyto nadnárodní společnosti a nadnárodní banky chovají stejně, tj zkorumpují pár vládnoucích elit, pokud to nejde tak je fyzicky odstraní, nebo pomocí nepokojů, či vojenskou intervencí dosadí vlastní loutkovou vládu, vyrabují energetické, nerostné a přírodní zdroje, bez ohledu na ekologii v krajině, takového počínání a bez ohledu na přírodní limity. Z tohoto rabování nemají obyvatelé vyrabované země nic, (až na pár zkorumpovaných vládnoucích elit které bohatnou) a z byde jim pouze nesplatitelný dluh u nadnárodní banky a povinnost neustále a donekonečna platit a poničená, vyrabovaná země. No a teď se rozhodly, že odstraní národní státy protože překáží při tomto rabování a celkovém ovládnutí jak země, tak jejích zdrojů, národům totiž příliš záleží na kusu země která je jejich domovem a brání tak totálnímu ovládnutí planety a lidstva.
Nebezpečí spočívá v tom, že pokud se zavážeme k výše uvedeným smlouvám můžeme elegantně přijít o všechny tyto národní přírodní zdroje nacházející se na území ČR včetně vody a to ve prospěch těchto nadnárodních společností, plus české firmy ztratí schopnost konkurence protože
musí platit DPH a firmy USA, Kanada neplatí DPH takže jejich zboží bude o 20% levnější.

JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE VODA JE CENNĚJŠÍ NEŽ ROPA, NATIŠTĚNÉ PAPÍRKY JIMŽ SE ŘÍKÁ PENÍZE, ZLATO PROTOŽE TOHO SE NENAPIJETE A MÁ OBROVSKOU PŘIDANOU HODNOTU - ŽIVOT
Hlasování: Jan Petřík (+1), TomášJelínek (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
13.09.2019, 06:59 PM
Příspěvek: #3
RE: Zákaz predaja balenej vody.
Hezký příspěvek. S tou vodou je to těžké, já se ženou vodou alespoň šetříme jak se dá. I v bytě v Praze jsme se spotřebou pod 30m3 ročně a to pereme i máme myčku. Na chatě zaléváme pouze dešťovou co ukládáme do zásobníků a sudů, z umytého nádobí i sprchy se dá také zalévat atd.

I zahrada se dá koncipovat, aby měla více vegetace a stromů co vodu zadržují místo anglických trávníků, které jsou neustále vysušené a potřebují skoro denně zalévat. Ne nadarmo se jim říká zelená poušť... Jenže pak se podíváte okolo a každý třetí má bazén a na zahradu stříká vodu ze studny během pravého poledne kdy se 50% vypaří...

Lidé se musí naučit přemýšlet jinak, než bude pozdě. Snad se to podaří.

K tomu zbytku co píšete, co dodat? Inu našim pejzatým a nosatým "přátelům" co vlastní nadnárodní koncerny vždy šlo, brát něco co patří všem jako voda a prodat nám to zpět za draho, případně vytvořit z ničeho peníze a nechat si z toho platit úrok ze který ještě ručíme skutečným majetkem. To je zkrátka jejich umění, kterým nás zotročují již tisíce let a ještě jsou na to hrdí, jak jejich lstivost nikdy neprohlédneme. A kdo se ohradí dostane nálepku jako antisemita příp. fašista a je vymalováno. Stačí si pročíst třeba Protokoly sionských mudrců, je to k pláči. Avšak ani oni si ve své hlouposti a zahleděnosti neuvědomují, že i oni jen slouží zájmům někoho jiného.

Hezký víkend.
Hlasování: Oldřich Šlegr (+1)
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)