Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 1 Hlasů - 2 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Světelné vlnění je nejúčinnější lék
31.01.2014, 07:51 PM (Tento příspěvek byl naposledy změněn: 31.01.2014 09:02 PM od Debora.)
Příspěvek: #1
Světelné vlnění je nejúčinnější lék
Tento příspěvek je věnován včelařské veřejnosti hledající alternativní cestu léčby varroózy. Kladu důraz na nekomerční experimentální využití, vzájemnou spolupráci, zvážení všech dostupných informací, poznatků a technologie. Cílem je potlačit rozšiřování syntetických léků a jedů ve včelstvu.

Redakce časopisu MV zamítla článek zveřejnit s odůvodněním: "Text vyžaduje od čtenáře vysokou předběžnou znalost oboru. Mnoho tvrzení, na nichž jsou založeny další vývody, se uvádí jako fakt. Bezpodrobné analýzy není možné zhodnotit, zda je tvrzení založeno na ověřitelných základech, nebo je to výmysl autorů. Není v silách redakce rozebírat jedno tvrzení po druhém a ani není posláním časopisu toto přinášet."

Všechno má svou kvalitu, MV si nadále udrží seriózní informační hodnotu opatrného výběru zahraničních vinylů a ŠPV nemusí čekat pár měsíců na zveřejnění. Domnívám se, že jakákoliv myšlenka může zapříčinit elementární nehodu, proto čteníčko jen na vlastní nebezpečí.

_________________

Kvantová léčba aplikuje nejnovější poznatky vědeckého výzkumu moderní kvantové fyziky. Převážná část včelařské veřejnosti připisuje poznatky kvantové a homeopatické medicíny v terapii včelstva mlžné cestě okořeněné řádnou porcí dobrodružství, neboť je stále protikladem tradičním školním znalostem. Dobrodružství je ale okamžik, ve kterém zkušenost sama o sobě již nestačí. Okamžik mezi dvěma jistými body, pokud nevíme, jak dál a co se bude dít. Život našich včel je tento pomyslný okamžik mezi dvěma jistými body. Jakákoliv indolence tohoto stavu bude mít fatální důsledky pro naše včelstvo. Vydejme se společně na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dlážděnou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový způsob, jak chápat věci a jevy.

Často se setkáváme s otázkou, co je včelaření přirozeně a do jaké míry je přirozenost v životě včel zdravá, nebo rozumná. Z fyziologického hlediska je přirozenost dána kvantovým efektem (poměr energie a frekvence fotonu) elektromagnetického pole excitovaných (vzrušených) atomů, nebo molekul přecházejících do energeticky výhodnějšího stavu. Foton (světelné vlnění) je elementární buzení (kvant) elektromagnetického pole.

Někdy je výsledkem poznání pouze soucit. Příznivci alternativního včelaření poukazují na regenerační potenciál superorganismu včelstva v přirozených podmínkách. Včelí organismus je postaven na základě takzvaného informačního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálně udržuje organismus včelstva v chodu. K uchování včelstva při životě, musí k včelstvu permanentně proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vědeckého výzkumu, dá se život přirovnat k matrici elektromagnetického vlnění založené na interakci fotonů. Elektromagnetické pole zdravého včelstva vykazuje pozoruhodně koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu včelstva narušen, ztrácí včelstvo schopnost akumulovat látky, které jej tělesně a psychicky stabilizují. V důsledku technické revoluce se životní prostředí a její síly razantně změnily a člověk se nemůže zbavit pocitu, že se včelstvo těmto rychlým změnám nedokáže přizpůsobit. Ale to není celá pravda. Pokud opravdu chceme včelstvu pomoc, musíme začít chápat elementární síly, které udržují organismus včelstva v rovnováze a následovat včelstvo na místo, kde je vystaveno nepřátelským vlivům.

V životě trubců se skrývá tajemství včel. Kdo pozná záhadnost trubců, nalezne superorganismus včelstva. Dalo by se říci, že trubci jsou elekrárnami včelstva. Jejich altruismus a dobromyslnost nás inspirovali k realizaci "virtualního úlu" generujícího bioinformační matriku včelstva. Bez trubců ztrácí včelstvo nezbytnou ochranu energetické rovnováhy. Mezi jedenáctou hodinou ranní a sedumnáctou hodinou večerní, od května až do srpna, vyhledávají trubci místa silného elektromagnetického vlnění, kde se pravidelně schází a generují jakýsi virtuální úl vysoké frekvenční kapacity, který by se dal přirovnat k vysílacímu stožáru, jehož frekvence primárně láká panušky, sekundárně umožnuje kvant genetického materiálu fotony. V této době nejsou trubci vázáni na mateřské včelstvo, vytváří si vlastní společenství, které vagabunduje v rozličných úlech svého okolí. Jejich společenství zajišťuje nejen genetickou diversitu, ale i přenos fotonů mezi včelnicemi. Co my občas považujeme za katastrofální, je ve skutečnosti vyspělá biotechnologie superorganismu včelstva. Právě tato mimořádná práce je nezbytná pro údržbu a ochranu včelího plodu. Zásluhou trubců je včelí plod obohacen o fotony, nezbytných pro zdravou výživu a vývoj larvy. Každé včelstvo má vědomí o hodnotě a práci trubců a odměnuje je exklusivní péčí a prostřeným stolem plným lahůdek. Primárním pudem každého trubce je najít panušku a předat svůj kvant genetického materiálu, ve kterém žijou věčně. Na oplozenou panušku tak přechází veškerá "energie" trubců, s kterými se pářila. Nyní je dána "kvalita" nové matky, jejího státu a všech budoucích generací. Žádná šlechtitelská stanice nemůže dopřát iseminované matce tuto okouzlující živost a sluneční inspiraci, kterou najde panuška na shromaždišti trubců.

Dnes víme, že každý živý organismus vytváří elektromagnetické vlnění rozlišných frekvencí, které je nezbytné pro štěpení fotonů v buněčném prostoru a upevnění organismu. V roce 1975 se německému biofyzikovi profesoru Albertu Poppovi podařilo dokázat, že živé organismy vyzařují fotony. Toto záření je sice velmi slabé, ale tak intenzivní, že se dá přirovnat k záření laserového paprsku. Bez tohoto záření není žádný živý organismus schopný komunikovat. Profesor Popp byl schopen demonstrovat, že buňky v organismu mezi sebou komunikují prostřednictvím biofotonů, a že odzařování biofotonů zdravého a nemocného organismu se liší svou intenzitou. Zdravý organismus je na buněčné úrovni z 50 procent v aktivním a z 50 procent v klidném stavu. Tato rovnováha je udržována absorbováním a vyzařováním fotonů různých frekvencí, které pulsují v soudržném elektromagnetickém poli zdravého organismu. Poškozený organismus trpí ztrátou soudržnosti, paměti a schopnosti komunikovat. Prostřednictvím výzkumu Alberta Poppa se stala kvantová fyzika nezbytnou součastí vědy zkoumající výživu a zdraví organismu. Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesů v organismu a jeho výživy. Popp definuje kvalitu potravy podle toho, do jaké míry je potravina schopna ukládat světelné vlnění (fotony). Z tohoto poznatku vyplývá zcela nový smysl, jak chápat výživu. Rostliny se převážně živí světelným vlněním slunce a vesmíru. Fotosyntéza transferuje světelné vlnění na biologicky ztuženou energii glukózu, sloučeninu oxidu uhličitého s vodou za účinku slunečního zářením. Glukóza tedy není nic jiného, než "ztuhlá" energie, která se dle potřeby organismu znovu rozkládá na oxid uhličitý, vodu a fotony. Včelstvo se živí výhradně nektarem a pylem, přičemž nektar je vysoce potencovaná energie, sloučenina cukrů, vody, minerálů a fotonů. Včelstva, čmeláci a motýli jsou jediný živočiši, kteří pro svou výživu nezabíjejí a nepoškozují. Nejnovější vědecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunečního vlnění a uskladnění fotonů, je výživa na rostlinné bázi unikátní, nebot‘ upevnuje všechny fyziologické procesy v těle.

Základem homeopatické a fotonové terapie je potlačení, patogenních, nebo toxických příznaků. Podle poznatků zakladatele homeopatické léčby Samuela Hahnemanna se jedná o homeopaticky potencované substráty enzymů a látek, které nejsou s organismem v rovnováze, nebo které mu škodí. Výchozí homeopatické látky jsou v tomto případě živé patogeny, nebo toxiny, které by v nezředěném stavu včelstvo usmrtily.Vysoké potencování patogenů a jedů nepůsobí z terapeutického hlediska škodlivě, naopak léčí na principu nesouladu s onemocněním, indukováním podobného stavu možného onemocnění. Obecnou zákonitost rezonančního přenosu látek pomocí fotonů odzkoušela v homeopatické léčbě doktorka biochemie Karin Lengerová. Pomocí Teslova transformátoru dokázala změřit nejen změnu energetického pole u látek, které mají podobné frekvenční spektrum jako vybuzená elektromagnetická vlna na Teslově transformátoru, ale i odzářování fotonů. Pokusy prokázaly, že pro úspěšný přenos fotonů není rozhodující poměr zředění výchozí látky, ale její rozptyl, který je závislý na počtu kroků potencování (ředění), nebo-li takzvané kvantování (energetizace) výchozí látky. Častým ředěním rozptýlené a vysoce energetizované látky mají nejlepší schopnost přenášet fotony na živý organismus. I když jsou výchozí látky v homeopaticky potencovaném roztoku natolik zředěny, že prakticky neobsahují žádnou molekulu výchozí látky, přenášejí fotony těchto látek, které poškozenou strukturu buněčného organismu uspořádají. Nejčastěji používané médium pro krátkodobé uložení informace o výchozí látce je voda. Podle poznatků Karin Lengerové se voda jako médium pro uložení informace nehodí, nebot‘ během pár dní ztrácí pamět. Pro mediální uložení informace doporučuje Lengerová alkoholické roztoky a sacharózové, nebo droždové kuličky. Vědecké poznatky Karin Lengerové jsou tak revoluční, že již žádní skeptici nemůžou prohlašovat, že homeopatický efekt není vědecky podložený a jeho účinnost považovat za absurdní.

V roce 1899 ohromil Max Planck vědeckou komunitu teorií, že materie vůbec neexistuje. Podle Plancka je materie výsledek kvantů energie. Planckem formulovanou teorii o transformaci materie potvrdil Alber Einstein. Hans-Petr Dürr držitel Nobelovy ceny za průzkum materie a ředitel ústavu pro kvantovou fyziku na Max-Planck-Institutu v Mnichově definoval hmotu následovnými slovy: "V podstatě materie vůbec neexistuje. Určitě ne v obvyklém slova smyslu. Existuje pouze síť vztahů, neustálá proměna, takzvaná živost. Pro nás je těžké si tento stav představit. Primárně existuje pouze kontext, něco sjednocujícího, bez hmotného základu. Něco, co můžeme pouze spontánně zažít, ale co nemůžeme uchopit. Klidně by jsme to mohli nazvat duchem. Materie a energie se projeví až v sekundární podobě, dalo by se říci, až jako ztuhlý, nebo zkamenělý duch. Podle Alberta Einsteina je materie pouze zředěná forma energie. Jejím základem ale není ještě řidčejší energie, ale něco zcela jiného, živost." Nikolu Teslovi se v roce 1890 v ruce rozsvítila žárovka, která nebyla připojena na sít'. O pár let později dokázal pomocí vysokofrekvenčních rezonančních impulsů přenášet energii rezonančním prostorem. Domnívám se, že bylo nutné poukázat na mystický stav energie pro vysvětlení principu ochrany včelstva proti varroóze pomocí rezonančního přenosu fotonů patogenů na energetickou matrici včelstva.

Víme, že jakékoliv onemocnění je důsledek ztráty informace, nebo porušení informace v orgánové struktuře včelstva. Dokud není orgánová struktura zničena, dá se správnou informací korigovat. Kvantová a bioinformační léčba nám dnes otevírá neuvěřitelný potenciál možností, jak šetrně a bez nežádoucích účinků v poškozeném organismu stimulovat samoléčebné síly. Klasická homeopatická terapie je založena na kvantování fotonů patogenů v médiu, kterým je většinou voda. Nyní stojíme před problémem, jak nejlépe předat médium do organismu včelstva. Nejjednoduší a nejbezpečnější způsob je nadále vaporizace roztoku. Teslův transformátor vytváří v okolí úlu vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění, které trasferuje fotony patogenů do elektromagnetického pole včelstva. Terapované včelstvo se tak nedostane do přímého kontaktu s patogenem, neboť médium pro přenos fotonů patogenů je rezonanční vlnění elektromagnetického pole. Ke štěpení molekul patogenů můžeme využít frekvenční výboj na přídavné kapacitě v sekundárním rezonančním obvodu.
Bezpečná manipulace s Teslovým transformátorem je základem úspěšného využítí pro léčbu včelstva. Z toho důvodu je nutné podotknout, že neopatrný kontakt s výbojem může člověka usmrtit. Za určitých podmínek nejsou tyto výboje životu nebezpečné, neboť se při kontaktu šíří po povrchu těla, což je způsobeno vysokou frekvenci kmitů, které mohou u malého Teslova transformátoru dosáhnout i 10 MHz. Relativně "bezpečná" hranice frekvence je zhruba 300 kHz. Přesto bych nikdy nikomu nedoporučovala svou nesmrtelnost odzkoušet. Věřím, že je otázkou času, než kvantová léčba nahradí archaickou "léčbu" farmaceutického průmyslu. Světelné vlnění je nejúčinnější lék. Je čas poznání a je čas činů. Kdo má chut' se nechat energetizovat, najde reálnou možnost na setkáni u Tondy ve Vilémově.

Teslův transformátor DRSSTC (Double Resonant Solid State Tesla Coil) ve službě včelstva.

[Obrázky: DRSSCT_BW.jpg][Obrázky: DRSSTC_0319a.jpg]

Dokument o životě vynálezech Nikola Tesly:

Hlasování: tondabh (+1), Petr Jezowicz (+1), Milan Bencúr † (+1)
Navštívit uživatelův web Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele
Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Příspěvky k tématu
Světelné vlnění je nejúčinnější lék - Debora - 31.01.2014 07:51 PM

Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)