Forum Šance pro včely
Rojení - Verze k tisku

+- Forum Šance pro včely (https://forum.sanceprovcely.cz)
+-- Fórum: Chov a ošetřování včelstev (/forum-Chov-a-osetrovani-vcelstev)
+--- Fórum: Rojení (/forum-Rojeni)
+--- Téma: Rojení (/tema-Rojeni)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Všechny stránky


RE: Rojení - straka - 20.06.2016 10:52 AM

1) Jen mě na tom zajímá, že česno si vybraly v horní části praskliny. (náhoda nebo ne )
2) co takhle na prasklinu přidělat odchyt. rojáček s plásty, třeba si přelezou, když se nevejdou do praskliny
3) ted bych potreboval ukázat na mapu, kde se nalezáte? (ale bude to daleko)
4) není to tak daleko 31,4 km 34 minut
5) také by šel postup zjistit rychle v nahlížení do kn vlastníka lesa, koupit od něj jeden strom, večer obalit prasklinu a strom uříznout nad prasklinou, potom uříznout nad pařezem a vzniklý klát
odvézt a udělat z něj další včelstvo , mřížku s izolepou s sebou( včely při převozu neudusit), při koupi stromu zbytek stromu odklidit po domluvě s vlastníkem toho lesa kam ?.
6) Včelstvo v žádném případě nelikvidovat
.
diskuse: strako starej se sám o sebe !
Straka Dehtín


RE: Rojení - Debora - 20.06.2016 12:32 PM

1. jaká náhoda, proč by měli bydlet na pavlači, když mají nad česnem parádní obývák? Z pohledu včelstva je česno dole. Wink
2. dobrovolně své kojence a špejchárek neopustí Smile
5. nenič lesy! Len informovat návštěvníky lesa například cedulkou u stromu, že se jedná o první brt' na Domažlicku chráněnou účastníky ŠPV Idea
7. můžeš Martině nabídnout pomocnou ruku Wink
8. tento strom nikoho neohrožuje, spíše mám pocit, že je ohrožen Big Grin
diskuse: Tvoje malá pomoc pre nás znamená všetko Heart


RE: Rojení - straka - 20.06.2016 01:26 PM

V tom je právě ta alternativa,
10) co když prasklina nemusí stačit a může to být konečná pro to včelstvo
11) když řeším problém, vždy zvažuji první přístup: a to je neřešit problém , automaticky totéž předpokládám jako 1. alternativu u jiných a ne se hned pustit do prvního, druhého, třetího..atd nápadu
12) zvážit velikost praskliny pro včelstvo, když nepřežije do Jara- nebude to dobře,
na druhé straně při neodborném přesunu klátu také nemusí přežít.
14) O ničení lesa nejde les nedělá jeden strom
15) pokud Martina vybere variantu neřešit, je to také varianta.
16) záleží hodně na včelařích okolo a také stavu toho stromu(velikost dutiny pro včelstvo)
17) potom včelstvo neoznačovat to láká vandaly po cestě jdoucí ! (možná lépe zamaskovat)
18) asi by se měl příspěvek s fotografií smazat dokud to jde.

Straka Dehtín


RE: Rojení - Debora - 20.06.2016 02:52 PM

Je to o šňůrách, ty tvoří naší realitu.


RE: Rojení - Aleš Molčík - 20.06.2016 05:33 PM

Nevěřím výzkumům a výzkumníkům, kteří tvrdí co včelstva upřednostní. Jak velkou dutinu nebo jestli je česno nahoře nebo dole, velké, malé.................včely chtějí jen přežít a žádnou filozofii ani pravidelnost v tom nemají. Využívají jen příležitost, ale někdy ani tu ne a zahubí sami sebe z nevědomosti. Neliší se tolik od lidí.


RE: Rojení - Víťa - 20.06.2016 07:04 PM

Aleši když vidím kolik úsilí včelky výběru věnují, tak nevěřím, že by jim to bylo jedno. Často prozkoumávají dutinu několik dní a pak si stejně vyberou jinou. Samozřejmě se mohou zmýlit, ale nějaká kritéria výběru mít musí. Jinak by ten průzkum neměl smysl.


RE: Rojení - Aleš Molčík - 20.06.2016 08:10 PM

A jdou ty jejich kritéria seřadit do nějaké tabulky, aby z toho bylo možné vyvodit jednoznačný závěr? Viděl jsem včely v dutinách tak malých, že nepřežila zimu, nebo jsem viděl včely usazené v dehtem smradlavém komínu. Viděl jsem včely usazené na půdě mezi krokvemi. Viděl jsem připravené, voskem a medem navoněné úly nebo lapače v korunách a přesto se jich některé roje vyhnuly, zdržely se den poblíž a stejně nakonec odletěly do neznáma.


RE: Rojení - Debora - 20.06.2016 11:04 PM

jasně, že to jde a také existují.


RE: Rojení - Aleš Molčík - 21.06.2016 06:55 AM

Takže existuje 100% návod na lapač rojů? Sem s ním, jestli mohu požádat.


RE: Rojení - straka - 21.06.2016 07:47 AM

1) zlehčím to "dobře vybavený připravený úl" s nápisem Zimmer frei
láká je vůně vosku, pak přijde kolaudační komise !
Takhle přiletěl květnový roj, sedl si na keř 1 m vysoko asi 6 metrů od "označeného" úlu, se stěhováním jsem jim pomohl, aby nešly jinam!
Dříve sedláci říkali, že květnový roj je leší než fůra sena do stodoly ! hodně se postará sám o sebe
Straka Dehtín