Forum Šance pro včely

Úplná verze: Alternativní včelí stát
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6
.

Lidé se vzájemně dohodli na ochranu sebe a svých zájmů a zorganizovali vlastní stát.

Proč tedy nezrušit nepřirozený stav, zorganizovat se a chránit sebe a své zájmy? Každý občan má právo založit vlastní, přirozeně udržitelný právní ekosystém s vlastní vládou a legislativou.

Nevidím žádný důvod, proč by jsme se měli nadále podřízovat nesmyslné globalizaci, jejího kapitálu a šíleným zákonům.

Kritéria státu jsou jasne definována v konvenci o právech a povinnostech států z Montevidea, která byla podepsána 26. prosince 1933. Podle této mezinárodní konvence je stát subjektem mezinárodního práva splňující tato kritéria:
a) stálé obyvatelstvo
b) vymezené státní území
c) státní organizace (vláda a právní řád)
d) schopnost komunikovat s jinými státy
(The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.)

Artikel 3: explizit prohlašuje, že politická existence státu je nezávislá na uznání jinými státy. (The political existence of the state is independent of recognition by the other states.)


Legalizujme zdravá včelstva. Legalizujme sami sebe!

© včelí stát
.
Farmaceutický průmysl je organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, a proto výnosnými syntetickými léky. Jedná se o investiční záměr hrstky nejbohatších podnikatelů, kteří bez nejmenší výčitky svědomí vědomě definují lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem množení svého kapitálu.

Na přelomu 20. století kontrolovala Rothschildova Rockefeller Group 90% petrochemického průmyslu v USA jejichž největším akcionářem byla IG Farben. druhá světová válka byla plánovana a vedena kartelem IG Farben, mateřskou firmou IG Auschwitz. Jednalo se o sdružení společností Hoechst, Bayer a BASF, které využívalo lobbyingu v úsilí o ekonomickou nadvládu nad Evropou a zbytkem světa. Společnost IG Farben podporovala a podplácela korupční politickou vládu Německa, která byla nástrojem firmy. Norimberský válečný tribunál však demontoval kartel IG Farben na dceřiné společnosti Hoechst, Bayer a BASF.
Dnes je každá z nich větší, než byla mateřská IG Farben.

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi" na úkor zdraví a životy stovek milionů nic netušících občanů. Domnívá se někdo, že je to u léčby včelstva jinak?

Podmínkou růstu farmaceutického průmyslu je vyloučení konkurence přirozených terapií, které nejsou patentovatelné a nejsou tedy lukrativní. Navíc mohou přirozené terapie efektivně pomáhat a předcházet nemocem a eliminovat je v buněčném metabolismu.

Legalizujme konopí! Legalizujme sami sebe!______________________________________________________________


Roš ha-šana

Do Nového roku 5774 přeji všem Šančařům zdravá včelstva a zdravé roztoče!

Šana tova v metuka!

[Obrázky: DSCN0225.jpg]

BejtDebora
.

14.09.2013 - Jom Kipur, Šabat šabatů, Den smíření


Člověk žije z přírody, je na ní existenčně závíslý a mění ji k obrazu svému od toho dne, kdy ho Pán Bůh pro jeho nedokonalost vyhnal z Ráje. Bůh se na člověka vykašlal jen proto, že člověk chtěl víc, než jeho tvůrce. Nestačil mu Ráj, co na pohled, hojnost majetku, zdraví a života.


"Zprávy posledních dní denně informují o problémech včelařů s roztočem Varroa destructor a snahách skupiny odpůrců léčení, bránit přírodu a každé jednotlivé neléčené včelstvo před likvidací za každou cenu, třeba i vlastním tělem. Naproti tomu včelařské svazy a státní instituce zcela logicky tvrdí, že neléčená včelstva jsou nemocná a je třeba chirurgického zákroku na ochranu léčených včelstev. Roztoč Varroa destructor je prý jako rakovina a je třeba s likvidací neléčených včelstev začít dříve, než napadnou léčená včelstva v okolí. Permakulturní včelaři tvrdí, že příroda má své vlastní přirozené mechanizmy, jak se ubránit podobným problémům a člověk, který už v přírodě napáchal beztak hodně zla, by do záležitostí Matky Gaia neměl zasahovat. Roztoč je také tvor Boží a pokud vyhyne, zmizí jen další živočišný druh a poruší se přírodní rovnováha, o diversitě ani nemluvě."


Evoluční teorie vysvětluje rovnováhu jednotlivých druhů živočichů a rostlin v přírodě a jejich místo a poslání v celkovém ekosystému. Dokládá, proč je to tak dobře v zájmu udržení přirozené rovnováhy. Ale člověk, který do tohoto procesu zasahuje, mění přirozený poměr sil v přírodě. Přírodní zákony se nedají řešit chirurgickým zásahem nebo chemoterapii. Matka Gaia nezná mravné ani nemravné chování, nezná korupci ani lobyismus, má svůj vlastní etický kodex. Nám lidem se možná zdá krutý a neakceptovatelný, ale myslím, že je mnohem spravedlivější než ten náš lidský.

S notnou dávkou zjednodušení a s řádnou porcí arogance by se dalo říct, že příznivci permakulturního včelaření nevynakládají své úsili na záchranu včelstev z důvodu lásky k přírodě a krásy včel, ale v zájmu zcela sobeckém, ve jménu svého vlastního přežití na tomto světě. Chrání včelstva, protože věří, že tím posílí svou pozici mezi ostatními živočichy. Permakulturní včelaři a i jiní ochránci permakultury se nesnaží o nic jiného, než obnovit přirozený poměr sil v přírodě a překročit hranice její trvalé udržitelnosti.Gmar chatima tova!

Kéž je náš život zpečetěn k dobrému


bejtDebora
(včelí stát)
Spiatočnícke metódy prírodných včelárov sú novým krokom vpred vo vedení včelstiev.
(14.09.2013 03:53 PM)Debora napsal(a): [ -> ]... člověk, který už v přírodě napáchal beztak hodně zla, by do záležitostí Matky Gaia neměl zasahovat. Roztoč je také tvor Boží a pokud vyhyne, zmizí jen další živočišný druh a poruší se přírodní rovnováha, o diversitě ani nemluvě."
V tomto případě postaveno na chybné premise. Navážu-li na ducha textu, souhlasím, s jeho místem pod sluncem, ale nutno říci, že mu též bylo vymezeno území, ve kterém jeho působením nedocházelo k totální destrukci včelstev, protože tam žijí včelstva, kterým byla již dána do vínku schopnost koexistence, tudíž rovnováha tam není narušena.
Bohužel opět působením člověka se roztoč dostal do území, kde nejsou včelstva schopná tuto protiváhu vytvořit (nebylo jim to dáno do vínku, nejsou na to připravena). nezbývá tedy než aby člověk svou chybu napravil. Jak? Toť otázka.
Karle, samozřejme to nemůžu prokázat, ale jsem otimistická mysl, tak že se domnívám, že by se naše původní včela bez naší inteltuality dokázala sama přizpůsobyt. Ale to jsou jen špekulace a otázkou je, jak dal?
_____________________

Státní a včelařské instituce a svazy nevidí v počínání příznivců permakulturního včelaření šťastný způsob, nebot' nejsou ochotny uznat a změnit vlastní příčinu vzniku této biologické kalamity a vrátit se k původní přirozené metodice chovu včelstev. Po pravdě tvrdí, že lidé v minulosti proměnili naše původní včelstva v dnešní domestikovaná plemena, které ztratili svou přirozenou biologickou schopnost sebeobrany a sebezáchovy. Dnešní včelstva už nejsou schopna odolávat nejen vůči roztočům, ale do značné míry jakýmkoliv běžným přírodním vlivům. To však nic nemění na skutečnosti, že léčená včelstva jsou určená k zániku, ať už padnou rukou včelařů, nebo zajdou na důsledky Varroázy. Léčením se řeší problém jen dočasně, protože roztoč tím nezmizí, neodstraní se příčina jeho výskytu. Bude se periodicky vracet na ta místa, která jsou výhodná pro jeho existenci, kde se mu dobře daří.

Osobně nevidím problém v záhynu nemocných včelstev, problém je koordinované, rozsáhlé rozšiřování permakulturních plemen včelstev která prežijí. Ta část včelstva, která tuto kalamitu přežije, si v budoucnu přirozeně vytvoří svou vlastní imunitu a větší odolnost vůdči škůdcům. Nová včelstva, který časem vzniknou, již budou žít v souladu s roztočem a budou odolnější. Ať už se budou neléčená včelstva pálit nebo ne, myslím, že rozhodnutí, jak naložit s problémem léčení včelstev nesmíme svěřit státním institucím, které nejsou ochotny řešit příčinu vzniku problémů, nebo svazům, kteří v tomto ohledu neprokázali moudrost, ani zodpovědnost. A pokud my jako lidé jsme už dříve v přírodě nadělali nějaké škody, není možné se nyní vyhýbat zodpovědnosti za jejich nápravu a vědomě odkazovat své dlluhy našim potomkům.

Alternativní permakulturní včelaření je nezištný výsledek hnutí angažovaných lidí, průkopníků, visionářů a odborníků, kteří převzali odpovědnost za náš společný majetek. Poskytuje nám skutečnou možnost naše včelstva na rozsáhlou přirozenou selekci připravit. Musíme se chovat jako zodpovědní hospodáři ve své vlastní zemi a ne jako nespokojenci, kteří si najdou něco, proti čemu je možné kecat a protestovat. Naše alternativní včelaření odráží víru ve zdravý rozum a důvěru v moc přírody a nedůvěru lidí k morálnímu postoji včelařských svazů a v organizovanou korupci v našem včelařství.

Jaké je tedy řešení? Myslím, že v hlubokém a opravdovém porozumění komplexních zákonů přírody a rozsáhlé výměně veškerých zkušeností a adaptaci prověřených poznatků. Nesmíme se bránit couvnout zpátky k začátkúm včelaření a promyslet každý nový, zdánlivě zanedbatelný krok a zásah do včelstva a neopominout tu nejmenší maličkost, která by mohla mít katastrofální důsledky. Musíme zveřejnit s jamými riziky je naše řešení spojeno, kolik to stojí a jak a kdy se lidem vynaložené prostředky vrátí, jestli se vůbec vrátí. Měli by jsme být schopni odpovědět na otázku, co nám to přinese těď a co nám to ušetří v budoucnosti.

Nikomu nebudu vsugerovávat iluze, že permakulturní včelstva v prvních letech budou z hlediska ekonomického hospodaření výhodná, a že snížení včelstev se budou vždy a každému kompenzovat. Musíme se tedy chovat jako správci našeho společného majetku a vzájemně ojedinelé ztráty kompenzovat. Bud' vítán v našem reálném socialismu! Naším vzorem je včelstvo v přírodě.


Legalizujme včelí stát! Legalizujme sami sebe!
Důležité je, že nejsme sami. V každém odvětví se najdou tací, kteří vytvářejí ostrůvky tzv. pozitivní deviace.
Bohužel opět působením člověka se roztoč dostal do území, kde nejsou včelstva schopná tuto protiváhu vytvořit (nebylo jim to dáno do vínku, nejsou na to připravena). nezbývá tedy než aby člověk svou chybu napravil. Jak? Toť otázka.

Karle, tohle není pravda. Druh Apies m. a Apis. ceraca.c., se vyvíjely jako jeden druh. Asi až před 8000-10000 lety došlo k oddělenému vývoji, pravděpodobně na základě nějakého geografického vlivu. Prof. Sakagami na to ususoval z nepřímých důkazů plynoucí z anylýzy křídel. To říkám a ukazuji na svých přednáškách, uslyšíš to i v Brně, krom jiného. Dnes to bylo potvrzeno anylýzou DNA obou druhů a říká to na svých přednáškách Dr. Kašpar. Stačí přenést mechanizmy včelstev A.m.m a A.c.c. žijících ve volné přírodě do našeho ošetřování a je to. Samozřejmě šlechtění také, ale to je nekonečná práce, ale nesmí se v ní polevit, to by mělo být samozřejmé. Je to jako s hloupistí, s tou se také nedá vyhrát, ale nesmí se nikdy přestat s ní bojovat (forem je mnoho). Zase záleží na každém z nás ,jak si nastaví selekční kriteria do své zootechniky. To je naprosto spolehlivé a potvrzuje se mi to již od r. 2007 až do letoška, jsou to desítky včelstev, které to zvládají bez problémů (doufám, že mne zase někdo nebude brát za slovo a nepřeformuluje to). LD
Tak tam až má paměť samozřejmě nesahá, vždyť i druh homo s.s. se datuje od těchto let. Měl jsem na mysli zavlečení roztoče k nám z východu, tak podobně jako se dostali králíci do Austrálie.
Ovšem Tvá připomínka naskýtá otázku, zda bychom neměli spíše zjišťovat, na základě čeho dokáží některé druhy včel s kleštíkem koexistovat bez újmy.
Pokud by ta rozdílnost byla na základě nějakého "geografického vlivu" tak to jen podporuje moji úvahu (byť v rovině vlivu vyššího JÁ).
Karle, to znamená, že i "A.m.m." má s V.d. zkušenosti, protože se s ním setkával ještě před tím, než se oddělil a má ho v genech. Tak je tady paralala, nakonec i mechanizmy obou druhů jsou prakticky totožné. Není třeba v tom hledat složitosti.Podívej se na VF o čem tam lidé diskutují o V.d., MVP, neustále dokola , ale nikdo není schopen vystoupit z kruhu, protože to jako kruh nechápe. Neustále běhají jako v křeček v tom svém kolotoči a myslí, že běží. V naší metodice ošetřování (a tím i selekci, tu ale opovažuji za součást zootechniky. když začneš určitým způsobem včelařit, začneš tak i selektovat, Jen ta zodpovědnost za budoucnost včely nám chybí, to je problém 99,999% včelařů a chovatelů matek, včelařských "odborníků") je problém, ne ve V.d. a včelách, ti to mají mezi sebou dávno vyřešeno aby přežili. My jsme tedy ten probém.
LD
Stran: 1 2 3 4 5 6
Referenční URL's